Website Banner
การก่อสร้าง และ บำรุงรักษา ระบบน้ำมัน, ไฟฟ้า, ประปา, บำบัดน้ำเสีย ใน คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้นท์
บ้านพักอาศัย, บริษัท, และ โรงงาน
- การก่อสร้างในสถานีบริการน้ำมัน นอกจากสิ่งปลูกสร้างแล้ว ความปลอดภัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทน้ำมันต่างๆ ย่อมต้องการบริการที่พิเศษนี้มากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯน้ำมัน ที่เราบริการอาทิเช่น Caltex,ปตท,Esso,Petronas
การขนส่งทางบก
- การให้บริการเช่ารถเพื่อการขนส่งทางบกทั่วประเทศ เพื่อขนส่งวัสดุและสินค้า ด้วยการเช่าระยะสั้น หรือระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการบริการรายย่อย หรือ ในรูปบริษัท, บริษัท เสมอ จำกัด ดำเนินการบริหารด้วยระบบการขนส่งและบริหารที่ทันสมัย
การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ และ สัญญาณต่าง ๆ
เป็นการให้บริการ การติดตั้ง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายไฟ รวมถึงการตั้งบิลบอร์ด และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือ การให้ข้อมูล
บริการออกแบบ และ ตกแต่งร้าน ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
การตกแต่งร้านค้าย่อยในห้างสรรพสินค้า บูทแสดงสินค้า ซุ้มขายสินค้า (kiosk)
ด้วยงานที่ประณีต ได้ตามมาตราฐาน เสร็จตามเวลาที่กำหนด มีคุณภาพการก่อสร้าง และ บำรุงรักษา โรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ เจริญโภคภัณฑ์ CP
ความหลากหลายของการก่อสร้าง และงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทำให้บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัทเสมอ จำกัด ได้มีส่วนร่วมสร้าง โรงเรือนเพาะปลูกและโรงเรือนอนุบาลกุ้ง
 
Current Pageid = 3